Hrvatska

Republika bivše Jugoslavije, nezavisnost proglasila 1991. god. Nalazi se na jugoistoku Evrope, a na zapadu ima izlaz na Jadransko more. Broj stanovnika 4.496.000. Glavni grad je Zagreb, a veći gradovi su Rijeka, Osijek, Split. Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) evropska je država, geografski smeštena na prelazu iz Srednje u Jugoistočnu Evropu. Hrvatska se graniči na severu sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom, na jugu i istoku s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. S Italijom ima morsku granicu.

Turizam je značajna privredna grana Hrvatske. Poznati turistički centri su Istra sa gradovima Poreč i Umag, kao i Dalmacija sa gradovima Split i Makarska.
Posebna turistička znamenist je grad Dubrovnik, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Crikvenica je grad u zapadnoj Hrvatskoj, tačnije u Kvarnerskome zalivu. Administrativno pripada Primorsko-goranskoj županiji.Crikvenica se nalazi na dohvat ruke posetiteljima iz Srednje Europe. Smeštena je na hrvatskom delu Jadranskog mora, poznatom kao Hrvatsko primorje, u delu Kvarnerskog zaliva, svega 35 kilometara od grada Rijeke, središta Županije primorsko-goranske. To veliko prometno čvorište i najveća hrvatska luka ujedno je i najbliži izlaz na more cele Središnje Hrvatske i velikog dela Srednje Europe.
Turizam se u Crikveničkom primorju razvija od 1890-ih, a 1894. izgrađen je hotel Therapia. Godine 1906. proglašena je klimatskim lečilištem, a turistički se jače razvija nakon Prvog svjetskog rata.